משאבות אינסולין זה למעשה מוצר, מכשיר חשמלי שבא לדמות ולחקות את פעולת המדידה והזרקת אינסולין באופן אוטומטי ובכך לפתור את החולה מלעשות פעולות אלה ולשפר את רמת חייו. משאבת אינסולין הינו מוצר מהפכני שתורם רבות לתחושת העצמאות של החולה. חולי סכרת רבים אינם מודעים לעובדה שניתן לשפר את רמת החיים על ידי רכישת משאבת אינסולין.

1